Akcjonariat

 

 

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% kapitału

akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

Fortum Holding B.V.

119 858 462

100,00%

119 858 462

100,00%

 

 

Fortum Holding B.V.

Fortum Holding B.V. jest spółką zależną międzynarodowego koncernu energetycznego Fortum, z siedzibą główną w Finlandii. Dostarcza klientom energię elektryczną, ciepło i chłód sieciowy, a także inne rozwiązania w dziedzinie energetyki. Działalność Fortum koncentruje się głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. W 2015 roku Fortum zatrudniało około 8 000 profesjonalistów z sektora energetycznego, a łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 3,5 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie NASDAQ Helsinki.