Akcjonariat

Fortum Holding B.V.

Fortum Holding B.V.  jest spółką zależną międzynarodowego koncernu energetycznego Fortum, z siedzibą główną w Finlandii. Dostarcza klientom energię elektryczną, ciepło i chłód sieciowy, a także inne rozwiązania w dziedzinie energetyki. Działalność Fortum koncentruje się głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. W 2015 roku Fortum zatrudniało około 8 000 profesjonalistów z sektora energetycznego, a łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 3,5 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie NASDAQ Helsinki.