Ciepło technologiczne


DUON oferuje ciepło zarówno dla przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych


Ciepłem technologicznym określa się energię cieplną dostarczaną w procesach produkcyjnych do odbiorników technologicznych w postaci gorącej wody i gorącego powietrza. Ten rodzaj energii wykorzystuje się podczas ogrzewania budynków oraz obiektów przemysłowych np. szklarni. Do celów przemysłowych najczęściej ten typ energii wykorzystuje się do wypalania produktów ceramicznych , topienia masy bitumicznej, szkła, parzenia, gotowania, wypiekania, wędzenia, suszenia płodów rolnych, piasku, cementu i gipsu

.

DUON oferuje kompleksowe projektowanie i realizację rozwiązań ciepłowniczych. Eksperci firmy minimalizują nakłady inwestycyjne poprzez odpowiedni dobór urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej.


DUON zajmuje się także zakupem i dostawą urządzeń i infrastruktury. Firma może przejąć funkcję inwestora w celu odciążenia Klienta pod kątem kapitałowym i formalno-prawnym.

Ciepło dostarczane przez DUON charakteryzuje się wysoką i stabilną jakością, a jego zastosowanie umożliwia obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej i jej przesyłu. Wymierną korzyścią z zastosowania ciepła technologicznego jest zmniejszenie nakładów pracy oraz spadek kosztów utrzymania kotłów.


Dzięki odpowiedniej kalkulacji energii niezbędnej do danego procesu technologicznego można nie tylko ograniczyć zużycie gazu, ale również :

  • obniżyć opłaty środowiskowe
  • skorzystać ze sprzedaży emisji CO2
  • skorzystać z dodatkowych przychodów z obowiązujących certyfikatów
  • obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej 
  • obniżyć nakłady na wybudowanie kotłowni lub jej modernizację,
  • zoptymalizować zatrudnienie przy wytwarzaniu energii
  • zmniejszyć nakłady na utrzymanie kotłów (brak sadzy, oleju itp.)

 

Wszystkie te elementy mają na celu optymalizację kosztów produkcji ponoszonych przez naszych Klientów i budowę właściwych relacji pomiędzy DUON a odbiorcami gazu.

Nasi doradcy chętnie pomogą Państwu w doborze najlepszych rozwiązań.