Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wprowadza nowe rozwiązania dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich, dokonując także zmian w ustawie - Prawo energetyczne. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne należące do Grupy Fortum nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.

 

Informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającym przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Cennik

Cennik netto energii elektrycznej na rok 2016

 
Cennik dla odbiorców niekorzystających z ofert promocyjnych Fortum.
 
Jeżeli są państwo zainteresowani ofertą prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 122 100 000 lub mailem: info@fortum.pl
 
 

Cennik dla odbiorców końcowych (ceny zawierają podatek akcyzowy) [zł/MWh]:

 

Grupa taryfowa Strefa Opłata handlowa
I II III
A23 391,82 525,71 307,82 70,00
B11 364,14 - - 70,00
B21 352,92 - - 70,00
B22 467,69 306,37 - 70,00
B23 389,76 522,91 306,21 70,00
C21 359,39 - - 30,00
C22a 476,99 310,79 - 30,00
C22b 390,59 290,69 - 30,00
C23 390,99 513,09 312,09 30,00
C11 383,69 - - 20,00
C11o 373,49 - - 20,00
C12a 464,39 335,79 - 20,00
C12b 439,79 306,19 - 20,00
C12w 468,99 297,69 - 10,00

 

 

Cennik dla odbiorców końcowych (ceny nie zawierają podatku akcyzowego) [zł/MWh]:

 

Grupa taryfowa Strefa Opłata handlowa
I II III
A23 371,82 505,71 287,82 70,00
B11 344,14 - - 70,00
B21 332,92 - - 70,00
B22 447,69 286,37 - 70,00
B23 369,76 502,91 286,21 70,00
C21 339,39 - - 30,00
C22a 456,99 290,79 - 30,00
C22b 370,59 270,69 - 30,00
C23 370,99 493,09 292,09 30,00
C11 363,69 - - 20,00
C11o 353,49 - - 20,00
C12a 444,39 315,79 - 20,00
C12b 419,79 286,19 - 20,00
C12w 448,99 277,69 - 20,00

 

 

Cennik do dalszej odsprzedaży (bez podatku akcyzowego i bez praw majątkowych) [zł/MWh]:

 

Grupa taryfowa Strefa Opłata handlowa
I II III
A23 335,12 469,01 251,12 45,00
B11 307,44 - - 45,00
B21 296,22 - - 45,00
B22 410,99 249,67 - 45,00
B23 333,06 466,21 249,51 45,00
C21 302,69 - - 15,00
C22a 420,29 254,09 - 15,00
C22b 333,89 233,99 - 15,00
C23 334,29 456,39 255,39 15,00
C11 326,99 - - 10,00
C11o 316,79 - - 10,00
C12a 407,69 279,09 - 10,00
C12b 383,09 249,49 - 10,00
C12w 412,29 240,99 - 10,00

 

Struktura paliw

 

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy informację o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2015 roku.


Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2015 roku.

 

L.P. Źródło energii Udział procentowy
1. Odnawialne źródła energii 19,04%
2. Węgiel kamienny 51,53%
3. Węgiel brunatny 22,23%
4. Gaz ziemny 3,45%
5. Energetyka jądrowa 0,00%
6. Inne 3,75%
RAZEM   100%

 

 

 

L.P. Miejsce, w którym dostępne są informacje, o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne
      Mg/MWh Mg/MWh Mg/MWh Mg/MWh Mg/MWh
1. Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9,
80-890 Gdańsk
Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii, inne 0,69183 0,00142 0,00094 0,00007 0