Kogeneracja

Kogeneracją nazywa się proces produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym podczas jednego procesu. Kogeneracja to jeden z ciekawszych kierunków wykorzystania gazu ziemnego.


Produkcję ciepła i energii elektrycznej w układzie skojarzonym ceni się głównie za wysoką sprawność (w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła).

 

Przesłanki do zastosowania kogeneracji:

- potrzeby równoczesnego zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną

- odpowiednia ilość godzin w ciągu roku, w których występuje równoległe zapotrzebowanie na   ciepło i energię elektryczną

- potrzeba oszczędności

- obowiązujące przepisy prawa