Grupa kapitałowa

Grupa Kapitałowa DUON działa poprzez 9 spółek.

 

Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej DUON. Jest to spółka o charakterze holdingowym. Akcje Grupy DUON S.A. notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W ramach segmentu infrastruktury działają następujące spółki:

 

DUON Dystrybucja S.A. – spółka dystrybucyjna, prowadząca działalność dystrybucji i obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz LPG w oparciu o posiadaną infrastrukturę (sieci gazowe, stacje regazyfikacji).

 

PGS sp. z o.o. – spółka transportowa dysponująca taborem specjalistycznych cystern i kontenerów do transportu gazu skroplonego (LNG).

 

DUON Praszka sp. z o.o. – wytwórca i dystrybutor ciepła produkowanego w oparciu o gaz ziemny na terenie miasta Praszka.

 

W ramach segmentu obrotu działają następujące spółki:

 

DUON Marketing and Trading S.A. – spółka obrotu prowadząca sprzedaż gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w oparciu o infrastrukturę stron trzecich.

 

DUON SPV S.A. - spółka o charakterze podmiotu holdingowego, integrującego podmiotowo grupę spółek  operacyjnie realizujących funkcje sprzedażowe w segmencie TPA (wcześniej AMB Energia S.A.).

 

DUON Services sp. z o.o. - spółka zapewniająca wsparcie back office dla pozostałych podmiotów segmentu obrotu.

 

DUON Sprzedaż sp. z o.o. - spółka zajmująca się pozyskiwaniem na rzecz DUON Marketing and Trading SA odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich (wcześniej Kontakt Energia sp. z o.o.)

 

AMB Energia Sprzedaż sp. z o.o. - spółka prowadząca pozyskiwanie, obsługę posprzedażową oraz utrzymanie klientów pozyskanych na rzecz podmiotów spoza grupy kapitałowej DUON