Nadchodzące wydarzenia

10 maja 2016 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku


23 sierpnia 2016 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku


10 listopada 2016 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Minione wydarzenia

 

5 - 8 kwietnia 2016 roku

Przymusowy wykup akcji spółki Grupa DUON S.A. Rozliczenie wykupu nastąpi w dniu 8 kwietnia 2016 roku.


15 marca 2016 roku

Skonsolidowany raport roczny za rok 2015
Jednostkowy raport roczny za rok 2015


28 stycznia - 26 lutego 2016 roku

Okres zapisów na wezwanie ogłoszone przez Fortum Holding B.V. do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji DUON rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016.

10 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku


20 sierpnia

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku


30 lipca

Termin wypłaty dywidendy

 


14 lipca

Dzień dywidendy


17 Marca

Skonsolidowany raport roczny za rok 2014
Jednostkowy raport roczny za rok 2014


12 maja

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku


29-31 maja

19 konferencja WallStreet

3 grudnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A.


13 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku


26 sierpnia

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku


25 czerwca

Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A.


13 maja

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku


12 marca

Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
Jednostkowy raport roczny za rok 2013

13 listopada

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku


27 sierpnia

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku


27 czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie


14 maja

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku


19 marca

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok

11 grudnia

Nabycie pakietu 65,94% udziałów w spółce Energia Praszka Sp. z o.o. (obecnie DUON Praszka Sp. z o.o.)


7 listopada

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku


22 sierpnia

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku


12 lipca

Połączenie spółki DUON Dystrybucja S.A. z Kriogaz Polska S.A.


26 czerwca

Rejestracja przez Sąd zmiany nazwy spółki CP Energia S.A. na Grupa DUON S.A.


15 maja

Zwyczajne Walne Zgromadzenie


9 maja

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku


20 marca

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011


7 marca

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


20 stycznia

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału dokonanego w drodze emisji akcji serii K


2 stycznia

Połączenie spółki KRI S.A. z Carbon sp. z o.o. i Gaslinia sp. z o.o.

15 grudnia

Pierwszy dzień notowań praw do akcji serii K


28 grudnia

Sprzedaż spółki ZAO Kriogaz


30 listopada

Ostatni dzień zapisów na akcje serii K


21 listopada

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dot. akcji serii J i K, praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K


8 listopada

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku


7 listopada

Ostatni dzień notowań praw poboru akcji serii K


28 października

Pierwszy dzień notowań praw poboru akcji serii K oraz zapisów na akcje serii K


3 października

Połączenie spółki KRI S.A. z K&K sp. z o.o., Linia K&K sp. z o.o., Projekt Energia sp. z o.o., Energia Mazury sp.z o.o.


28 września

Publikacja skonsolidowanej prognozy finansowej na lata 2011 i 2012


5 sierpnia

Dzień prawa poboru akcji serii K


29 czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie za rok 2010


28 czerwca

Ogłoszenie przez PBG S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CP Energia S.A


4 maja

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału dokonanego w drodze emisji akcji serii J w związku z przejęciem KRI przez CP Energia


4 maja

Publikacja skonsolidowanej prognozy finansowej na lata 2011 i 2012


7 kwietnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – zatwierdzenie przejęcia KRI przez CP Energia Walne Zgromadzenie

// ]]>