Kodeks etyki

 

 

W Grupie Kapitałowej DUON został opracowany i przyjęty Kodeks Etyki. Kodeks zawiera zbiór zasad i wartości etycznych, jakimi kierujemy się w naszej codziennej działalności. Wierzymy, że jego przestrzeganie pomaga nam podnosić jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów oraz wspiera rozwój kultury organizacyjnej w Grupie DUON. Jesteśmy przekonani, że zachowywanie określonych standardów etycznych pozwoli na budowanie trwałych i przejrzystych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak również w kontaktach z wszystkimi grupami interesariuszy.

 

pdf Kodeks etyki DUON [PDF 2 MB]