Ład Korporacyjny

Ład korporacyjny służy uporządkowaniu reguł postępowania spółki oraz jej organów zarówno wewnątrz organizacji jak i w stosunkach z otoczeniem. W Grupie DUON dokładamy wszelkich starań, by była ona zarządzana w oparciu o światowe standardy, a relacje z wszystkimi grupami interesariuszy budowane były na zasadach przejrzystości i partnerstwa.