Notowania

            

Dane dostarcza Notoria Serwis S.A. www.notoria.pl

 

wybrane statystyki rynkowe   31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Liczba akcji w obrocie giełdowym sztuk 103 521 223 102 468 553 102 468 553  24 504 725
Cena akcji na koniec roku PLN 1,86 1,66 0,69 0,53
Cena maksymalna w roku PLN 2,40 1,94 0,84 2,29
Cena minimalna w roku PLN 1,35 0,69 0,51 0,51
Średnia cena w roku PLN 1,73 1,19 0,65 1,45
Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 240 183 265 737 46 411 59 358
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 192,55 170,10 70,70 12,99
Wartość księgowa na akcję PLN 2,23 1,99 1,91 2,93
Zysk na akcję PLN 0,23 0,10 0,06 -0,05