O DUON

 

Grupa Kapitałowa DUON zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Początki aktywności Grupy sięgają 2000 roku. Aktualnie DUON jest jednym z wiodących prywatnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce oraz liderem na rynku dystrybutorów i przewoźników skroplonego gazu ziemnego LNG. Od 2007 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Misją Grupy jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb energetycznych klientów poprzez produkty i usługi bazujące na gazie ziemnym i energii elektrycznej.

 

Celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii w Polsce. Do realizacji tego celu prowadzić mają działania w dwóch komplementarnych obszarach: segmencie infrastruktury i segmencie obrotu.

 

duon - podział na segmenty infrastruktury i obrotu