Oferta dla producentów energii elektrycznej


Rozwój DUON w dużej mierze opiera się na współpracy z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, których traktujemy po partnersku. Nasza oferta współpracy skierowana jest do:


• biogazowni
• Farm wiatrowych
• Małych elektrowni wodnych
• Układów kogeneracyjnych

Naszym partnerom proponujemy:


- umowy na okres od  1 roku do 15 lat
- rozliczanie zarówno w formule stałej ceny jak i ceny odniesionej do aktualnych poziomów rynkowych
- oferty wiązane (np. zakupu energii i sprzedaży gazu)
- elastyczność i dostosowanie ofert do indywidualnych wymagań wytwórców

Zapraszamy do kontaktu!