Plan ograniczeń


Informujemy, ze w dniu 05.01.2016 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony

"Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; grudzień 2015", który obowiązuje od daty wydania

decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczona została do pobrania decyzja Prezesa URE oraz część I przedmiotowego planu


PDF Decyzja Prezesa URE


PDF Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego; grudzień 2015 Część I