Prognozy

 

 

w mln zł

Dane porównawcze za 2013 r.

Dane porównawcze za 2014 r.

Prognoza na 2015 r.

przychody ze sprzedaży

394,3

608,7

 818,9

zysk na działalności operacyjnej EBIT

15,4

30,0

35,0

EBITDA

21,0

36,4

43,6

zysk netto

10,7

22,4

23,6