Prospekty i memoranda

 

Memorandum inwestycyjne akcji serii L z dnia 23 października 2014 roku

 

pdf Memorandum informacyjne [PDF]

 

Prospekt emisyjny Akcji Serii J i K zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2011 roku

pdf Dokument prospektu [PDF] pdf Aneks nr 1 do prospektu [PDF] pdf Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu [PDF]

 

Prospekt Emisyjny Akcji Serii I zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2009 roku

pdf Dokument prospektu [PDF]

 

Prospekt Emisyjny Akcji Serii G zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych 13 września 2007 roku

pdf Dokument prospektu [PDF]

pdf Aneks nr 1 do Prospektu [PDF] pdf Aneks nr 2 do Prospektu [PDF]

pdf Aneks nr 3 do Prospektu [PDF]