Rynek energii

 

 

Na rynku energii elektrycznej w Polsce można wyodrębnić następujące segmenty:

 • wytwarzanie,
 • przesył,
 • dystrybucja,
 • obrót.

Większość energii elektrycznej na polskim rynku wytwarzana jest w oparciu o węgiel kamienny i brunatny – udział produkcji z tych paliw w 2013 r. wyniósł 87%. Pozostałe moce wytwórcze bazują na gazie zimnym oraz odnawialnych źródłach energii. Import energii elektrycznej stanowi marginalny udział w całości konsumpcji krajowej.

 

W 2013 r. zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 158,0 TWh. Na rynku detalicznym funkcjonuje ok 16,7 mln konsumentów – odbiorców końcowych, z czego:

 • ok. 90% to gospodarstwa domowe (tzw. grupa G) – wolumen energii dostarczonej dla tej grupy stanowi ok.24% całości dostaw energii elektrycznej,
 • ok. 10% to firmy (tzw. grupy A, B, C).

Model rynku energii elektrycznej w Polsce jest analogiczny do stosowanego w Unii Europejskiej. Za symboliczny początek tworzenia się rynku w Polsce uznaje się stworzenie Prawa Energetycznego w kwietniu 1997 r. To ono sankcjonowało proces liberalizacji polskiego rynku energii, który w przeciągu dziesięciu lat miał przejść od monopolu naturalnego do segmentu w pełni konkurencyjnego.


Do 2004 r. przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek wydzielić w swoich ramach funkcje związane z obrotem i dystrybucją energii, tak aby klienci przyzwyczajali się, że przedstawicieli jednego z tych segmentów będą mogli wkrótce zmienić. W tym okresie sprzedawcę energii mogły zmienić jedynie największe firmy. Od lipca 2007 rynek jest teoretycznie uwolniony i każdy odbiorca może zmienić sprzedawcę energii.

 

Na rynku energii elektrycznej w Polsce utrzymuje się jednak sytuacja „przywiązania" konsumentów do dotychczasowych dostawców i do tej pory stosunkowo niewielu odbiorców skorzystało z prawa do zmiany sprzedawcy. Dzięki prowadzonym przez URE działaniom informacyjnym oraz akcjom marketingowym prowadzonym przez spółki obrotu, m.in. przez DUON, liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej systematycznie rośnie.

Segmenty Główne podmioty Fakty
 WYTWARZANIE
 • PGE
 • Tauron
 • ENEA
 • EDF
 • ZE PAK
 • GDF SUEZ
 • Inne mniejsze moce wytworzenia
 • Udział produkcji z węgla kamiennego i brunatnego stanowi ok. 90%
 • Pozostałe moce wytwórcze to elektrownie gazowe oraz bazujące na źródłach odnawialnych
PRZESYŁ
 • PSE
 • 246 linii o łącznej długości 13 519 km
DYSTRYBUCJA
 • Spółki dystrybucyjne działające w ramach skonsolidowanych pionowo grup energetycznych (Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE)
 • Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, inni lokalni dystrybutorzy
 • Długość sieci dystrybucyjnej: ok. 734 tys. km, z czego ok. 525 tys. km to sieć napowietrzna, a ok. 209 tys. km to linie kablowe
OBRÓT
 • Spółki obrotu działające w ramach skonsolidowanych pionowo grup energetycznych (Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE)
 • Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej
 • DUON i inne niezależne spółki obrotu
 • Do końca 2014 r. z prawa do zmiany sprzedawcy skorzystało ponad 120 tys. odbiorców należących do grup taryfowych A, B i C ponad 290 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych.
 • DUON posiada 7,4% udziału w liczbie zmian sprzedawcy energii elektrycznej dla przedsiębiorstw
KLIENCI KOŃCOWI
 • 16,9 mln odbiorców, w tym około 1,9 mln przedsiębiorstw
 • DUON obsługuje około 18 500 odbiorców

 

 • Łączne zużycie 158,7 TWh, z czego około 75% realizują przedsiębiorstwa
 • DUON w 2014 roku dostarczył odbiorcom 344,7 GWh energii elektrycznej