Rynek i strategia

 

Segment infrastruktury

 

W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi sprzedaż bezpośrednią paliw gazowych w oparciu o własne aktywa dystrybucyjne. W ofercie Grupy znajduje się sprzedaż gazu ziemnego sieciowego, gazu ziemnego skroplonego (LNG) oraz gazu płynnego (LPG). Grupa posiada własne dystrybucyjne sieci gazowe, instalacje regazyfikacji LNG oraz obiekty LPG, które są wykorzystywane w celu zapewnienia dostaw paliw gazowych bezpośrednio do klientów.

 

Rozwój segmentu dystrybucji jest realizowany poprzez inwestycje w infrastrukturę umożliwiające sprzedaż gazu w nowych lokalizacjach oraz wzrost sprzedaży w lokalizacjach aktualnie obsługiwanych. W ramach segmentu infrastruktury rozwijane są również projekty budowy układów kogeneracyjnych oraz kotłowni zasilanych gazem ziemnym, który ze względu na proekologiczne regulacje unijne jest paliwem preferowanym dla nowo powstających instalacji tego typu.  

 

Istotnym elementem strategii jest dążenie do dywersyfikacji dostaw paliw w celu obniżenia kosztów ich pozyskania oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Obecnie – poza dostawami krajowymi – Grupa realizuje import LNG z Rosji oraz gazu sieciowego z Europy Zachodniej.

 

Segment obrotu

 

Grupa DUON prowadzi sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do klientów w oparciu o infrastrukturę stron trzecich, to jest operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, zgodnie z zasadą TPA (ang. Third Party Access). Energia elektryczna oraz gaz ziemny pozyskiwane są przez Grupę DUON na polskich i europejskich giełdach hurtowych.

 

Postępująca liberalizacja rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego stwarza możliwości rozwoju Grupy w segmencie obrotu. Na rynku gazu następuje stopniowy rozwój rynku hurtowego oraz uruchomianie nowych mocy transgranicznych (intekonektorów gazowych) pozwalających na import gazu z Europy. W dalszej przyszłości spodziewane jest zniesienie taryf gazowych dla klientów instytucjonalnych. Czynniki te otwierają przed Grupą DUON możliwości pozyskania nowych klientów, poprzez złożenie im oferty konkurencyjnej wobec dotychczasowych dostawców gazu. Proces rozwoju rynku energii elektrycznej znajduje się w bardziej zaawansowanym stadium, dlatego Grupie udało się już pozyskać grono klientów, którzy skorzystali z przywileju zmiany sprzedawcy. 

  

Dzięki obecności zarówno w segmencie infrastruktury jak i obrotu Grupa DUON jest w stanie stworzyć kompleksową ofertę w zakresie dostaw gazu lub energii dla każdego odbiorcy, także w formule „dual fuel", a więc łączonej dostawy obu mediów.