Strefa klienta

Sprawdź swój status TPA

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania przez klientów, wraz z odpowiedziami na nie.

Tak, jest to prawo klienta gwarantowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeśli kiedykolwiek, jakiś sprzedawca będzie oczekiwał zapłaty za zmianę sprzedawcy energii, prosimy zgłosić ten fakt na info@fortum.pl

Nie, w prawie energetycznym zagwarantowano klientom ciągłość dostaw energii nawet w trakcie procesu zmiany sprzedawcy energii. Na straży przyjaznego procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej stoi Urząd Regulacji Energetyki, który nałożyłby olbrzymie sankcje finansowe na podmiot utrudniający zmianę sprzedawcy energii.

Absolutnie nie, licznik jest własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego i to on musi dostosować go na potrzeby zmiany sprzedawcy energii. Wymiana licznika jest bezpłatna, a sam proces jest nieodczuwalny dla klienta.

Termin zmiany sprzedawcy klienta zależy od okresu wypowiedzenia i zobowiązania lojalnościowego, które wiążą Państwa z obecnym sprzedawcą.


Uwzględniając powyższe, Państwa aktualną umowę na sprzedaż energii wypowiemy z końcem wskazanego przez Państwa okresu obowiązywania umowy zawartej z obecnym sprzedawcą.

 

W przypadku umowy podpisanej na czas nieokreślony, zmiany sprzedawcy dokonamy nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy.


W przypadku umowy zawartej na osobę indywidualną proces zmiany trwa około dwóch miesięcy.

Staramy się rozpatrywać reklamacje najszybciej jak to możliwe. Często odpowiedź na wątpliwości i pytania można otrzymać od ręki korzystając z infolinii lub kontaktu mailowego. W standardzie firmy przewidziany maksymalny czas na odpowiedź to 14 dni roboczych. W zależności od złożoności problemu ten czas może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Gaz  ziemny i energia elektryczna są kupowane przez naszą firmę na rynkach hurtowych w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich (do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych).

Nie, nasi specjaliści dopełnią wszelkich formalności za klienta. 

PPE (punkt poboru energii) i PPG (punkt poboru gazu) to miejsce w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej lub gazu, oznaczone przez OSD unikalnym numerem. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, to są one odrębnymi punktami poboru.

Za usterki w sieci odpowiada właściwy dla danego rejonu Operator Systemu Dystrybucyjnego, w przypadku awarii skontaktuj się z pogotowiem energetycznym pod numerem 991 lub pogotowiem gazowym pod numerem 992, w zależności od sytuacji.

Odczytów urządzeń pomiarowych dokonuje pracownik Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Zbiór Praw Konsumenta


Zbiór Praw Konsumenta

// ]]>