Zasilanie awaryjne


Zastępcze źródła zasilania (zasilanie awaryjne)


Świadczymy  usługi tymczasowych zasilań awaryjnych na czas awarii i  remontu sieci gazowej, stacji redukcyjno - pomiarowych oraz innych.


NA CZAS TYMCZASOWEGO ZASILANIA ZAPEWNIAMY:


  • Dostawę LNG od producenta (LNG po odparowaniu odpowiada wartością gazu ziemnego podgrupy E (dawniej GZ-50))
  • Budowę tymczasowej stacji regazyfikacji
  • Pełną obsługę stacji 24h/ dobę
  • Zasilanie odbiorców gazem ziemnym wysokometanowym
  • Zbiór procedur i instrukcji niezbędnych świadczeniu usługi tymczasowego zasilania
  • Azotowanie z wykorzystaniem LN2
  • Parametry gazu zasilającego:

Maksymalny przepływ 1500Nm³/h


Ciśnienie do 6 Bar


* Szczegółowe parametry do uzgodnienia


Do dyspozycji Klienta posiadamy  zbiorniki transportowe o pojemności do 23 040 Nm3  gazu.